eMeritve

VZD, VPP, usposabljanje zaposlenih, delovna oprema, evidence ...

eMeritve logo

Pozdravljeni na naši spletni strani!

eMeritve je aplikacija namenjena za podjetja, ki se ukvarjajo z varnostnimi meritvami in usposabljanjem zaposlenih. Omogoča Vam popolni vpogled v poslovanje s strankami in vključuje načrtovanje aktivnosti ki jih Vaše stranke potrebujejo.

Z uporabo aplikacije pri delu si lahko ohranite veliko časa, ki ste ga do sedaj zapravljali za iskanje podatkov na več različnih mestih. Načrtovanje in spremljanje statusa že opravljenih storitev bo povečalo učinkovitost Vašega administrativnega dela.

Moduli aplikacije so razviti na podlagi praktičnih zahtev dela s strankami. Dostop in vnos podatkov sta možna kjerkoli obstaja internetna povezava.

Program eMeritve se redno posodablja, spremlja vse spremembe zakonodaje RS na področju varstva in zdravja pri delu.

Za več informacij nas lahko pokličete na +386 64 170 003, ali pa nas kontaktirate preko e-mail obrazca .

Lahko tudi preverite demo verzijo aplikacije eMeritve. Kontaktirajte nas in Vam bomo poslali dostopne podatke.

Zahteve strojne opreme

Aplikacija je narejena za delo v omrežju (multi-user) in potrebuje zaseben mini-server. Način implementacije je precej fleksibilen. Aplikacijo je mogoče inštalirati:

 • na zaseben mini strežnik
 • v oblaku
 • na navadni računalnik

Priporočamo inštalacijo na zaseben mini strežnik - ta rešitev je bolj zanesljiva in zagotavlja višjo stopnjo varnosti poslovnih podatkov.

Mini-server se dodatno lahko uporablja na omrežju kot naprava za izmenjavo datotek med lokalnimi uporabniki, ali kot backup server.

Značilnosti - ver. 2.7

Splošno

 • več sistemskih uporabnikov
 • 3 tipi uporabnikov: admin, uporabnik, stranka
 • dostop za stranke do lastnih podatkov
 • stranka lahko ureja seznam zaposlenih
 • dostop kjerkoli je internetna povezava
 • admin lahko vnaša za ostale uporabnike
 • prilagojeno za mobilne naprave
 • google koledar integracija
 • baza strank / zaposlenih in CSV uvažanje
 • pregled realizacije po strankah
 • baza merilnih inštrumentov

Naročila

 • evidenca opravljenih naročil
 • graf. prikaz naročil v koledarju
 • dodelitev naročil uporabnikom
 • evidenca opravljenih naročil
 • tiskanje delovnih nalog
 • delovni načrt po strankah
 • delovni načrt po lokacijah dela
 • vnos novih naročil
 • izpis v PDF / Excel obliki

VZD Meritve

 • spremljanje veljavnosti opravljenih meritev
 • vnašanje več objektov v meritve
 • meritve okolja (osvetljenost in mikroklima)
 • avtomatični izračun PMV / PPD
 • meritve električnih inštalacij
 • meritve strelovoda
 • meritve hrupa
 • meritve pretoka zraka
 • kopiranje prejšnjih meritev
 • arhiviranje dokumentov, ki jih podjetje vodi izven programa

Poročila

 • podrobna poročila v PDF / Excel obliki
 • urejanje poročil po meri
 • poročila o meritvah
 • poročila o delovni opremi
 • poročila o opravljenih tečajih
 • poročila o zdravniških pregledih
 • poročila po dejavnosti
 • tiskanje zgodovine stranke / zaposlenih

Izobraževanje

 • evidenca tečajev
 • evidenca udeležbe in rezultati za udeležence
 • evidenca udeležencev (podjetja in fizične osebe)
 • baza vprašalnikov razvrščenih po dejavnosti
 • spremljanje veljavnosti opravljenih tečajev
 • potrdila za posameznike in stranke
 • uvažanje CSV tečajev

Evidence

 • osebna varovalna oprema
 • zdravniški pregledi zaposlenih
 • napotnice za preglede (usmerjene, predhodne)
 • delovne nezgode
 • tiskanje ER-8 in evidenca
 • evidenca kemikalij
 • pooblastila in akreditacije RS

VPP - Varstvo pred požarom

 • vnos več objektov za stranko
 • evidenca gasilnikov
 • evidenca kurilnih naprav
 • pregledi elektro inštalacij
 • seznam hidrantov
 • vaje evakuacije
 • pregledi strelovodov
 • evidenca APZ
 • evidenca usposabljanja VPP
 • ocena požarne ogroženosti
 • odgovorne osebe za VPP
 • evidenčni list o požarih
 • odvod dima in toplote
 • poročila v Excel formi

Delovna oprema

 • spremljanje poteka veljavnosti
 • skupna poročila del. opreme
 • evidenca del. opreme stranke
 • evidenca pregleda del. opreme
 • PDF poročila / potrdila
 • kopiranje starih pregledov

Posnetki zaslona ( eMeritve verzija 2.2-2.5 )

Naslov

A1 INFORMATIKA D.O.O.
Dolenjska cesta 242
Ljubljana 1000
Slovenija

tel: 059041268
mail: info@aena.si

Kontaktirajte nas