eMeritve - program

VZD (Varstvo in zdravje pri delu) in VPP (Varstvo pred požarom)

eMeritve logo

Pozdravljeni na naši spletni strani!

eMeritve je aplikacija namenjena za podjetja, ki se ukvarjajo z varnostnimi meritvami in usposabljanjem zaposlenih. Omogoča vam popolni vpogled v vaše poslovanje s strankami in vključuje načrtovanje aktivnosti pri vaših strankah. Aplikacija vam olajša administrativno delo in omogoča spremljanje statusa že opravljenih storitev in planiranje bodočih aktivnosti pri vaših strankah. Moduli aplikacije so razviti na podlagi praktičnih zahtev dela z strankami. Dostop in vnos podatkov sta možna kjerkoli obstaja internetna povezava.

Program eMeritve se redno posodablja, spremlja vse spremembe zakonodaje RS na področju varstva in zdravja pri delu.

Za več informacij nas lahko pokličite na +386 64 170 003, ali pa nas kontaktirajte preko e-mail obrazca .

Lahko tudi preverite demo verzijo aplikacije eMeritve. Kontaktirajte nas in vam bomo poslali dostopne podatke.

Programske zahteve

Aplikacija je narejena za delo v omrežju (multi-user) in potrebuje zaseben mini-server.

 • HP 202 mini-server (120GB SSD x RAID1, 8G RAM / i3 CPU)
 • HP 204 mini-server (240GB SSD x RAID1, 8G RAM / i5 CPU)

HP mini-server se dodatno lahko uporablja na omrežju kakor NAS za deljenje dokumentov med lokalnim uporabnikom, ali kakor backup server.

Značilnosti - ver. 2.4

Splošno

 • več sistemskih uporabnikov
 • 3 vrste uporabnikov: admin, uporabnik, stranka
 • dostop za stranke do lastnih podatkov
 • stranka lahko ureja seznam zaposlenih
 • dostop kjerkoli je internetna povezava
 • grafično spreminjanje nastavitev
 • prilagojeno za mobilne naprave
 • google koledar integracija
 • baza strank/zaposlenih in CSV uvažanje
 • pregled realizacije po strankah
 • arhiviranje dokumentov, ki jih podjetje vodi izven programa
 • baza merilnih inštrumentov

Naročila

 • evidenca opravljenih naročil
 • graf. prikaz naročil v koledarju
 • dodelitev naročil uporabnikom
 • evidenca opravljenih naročil
 • tiskanje delovnih nalog
 • delovni načrt po strankah
 • delovni načrt po lokacijah dela
 • vnos novih naročil
 • izpis v PDF / Excel obliki

VZD Meritve

 • spremljanje poteka veljavnosti opravljenih meritev
 • vnašanje več objektov v meritve
 • meritve okolja (osvetljenost in mikroklima)
 • avtomatični izračun PMV / PPD
 • meritve električnih inštalacij
 • meritve strelovoda
 • meritve hrupa
 • kopiranje prejšnjih meritvah

Poročila

 • podrobna poročila v PDF ali Excel obliki
 • formiranja poročila po meri
 • poročila o meritvah
 • poročila o delovni opremi
 • poročila o opravljenih tečajih
 • poročila o zdravniških pregledih
 • poročila po dejavnosti
 • tiskanje zgodovine stranke/zaposleneg

Izobraževanje

 • evidenca tečajev
 • evidenca udeležbe in rezultati za udeležencev
 • evidenca udeležencev (podjetja in fizične osebe)
 • baza vprašalnikov razvrščenih po dejavnosti
 • spremljanje veljavnosti opravljenih tečajev
 • potrdila za posameznike in stranke
 • uvažanje CSV tečajev

Evidence

 • osebna varovalna oprama
 • zdravniški pregledi zaposlenih
 • napotnice za preglede (usmerjene, predhodne)
 • delovne nezgode
 • tiskanje ER-8 in evidenca
 • evidenca kemikalij
 • pooblastila in akreditacije RS

VPP - Varstvo pred požarom

 • vnos več objektov za stranko
 • evidenca gasilnikov
 • evidenca kurilnih naprav
 • pregledi elektro inštalacij
 • seznam hidrantov
 • vaje evakuacije
 • pregledi strelovodov
 • evidenca APZ
 • evidenca usposabljanja VPP
 • ocena požarne ogroženosti
 • odgovorne osebe za VPP
 • evidenčni list o požarih
 • odvod dima in toplote
 • poročila v Excel formi

Delovna oprema

 • spremljanje poteka veljavnosti
 • evidenca del. opreme stranke
 • evidenca pregleda del. opreme
 • PDF poročila / potrdila
 • kopiranje starih pregledov

Naslov

Dolenjska cesta 242
2.nad stavba Semenarne
Ljubljana 1000
Slovenija

tel: 059041268
mail: info@aena.si

Kontaktirajte nas